Leaderboard

Wednesday, November 19, 2014

New Other là gì?

New other (see details) là hàng như thế nào , dùng rồi hay chưa , mình thấy trên hình là máy đã mở màn hình rồi, không biết có phải hàng cũ không?


đáp:

Theo định nghĩa của eBay thì New Other có nghĩa là hàng mới, nhưng vì bất cứ lý do gì mà hộp bị mở ra thì không còn là new nữa.
Nhiều khi hàng bị mở ra nhưng khách không mua hoặc bị trả lại vì khách đổi ý, hoặc ở các store, khách chỉ mở ra coi mà không mua v.v... Tóm lại là hàng mới chưa xài, nhưng không còn nguyên trong thùng, mất tags... thì là new Other.

Lưu ý quan trọng: Trường hợp này nên mua của sellers có feedback cao mà positive feedback tỪ 99% - 100%.

Good luck,

Mua hàng giá rẻ, bán lại kiếm lời?

Mua trên eBay - Bán lại trên eBay

 Hãy "click" vào cái link dưới đây:Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment