Leaderboard

Thursday, November 27, 2014

Block bidders? Hạn chế một buyer?

Block bidders or buyers from your listings


Thưa thầy, cho con hỏi muốn chận một người không muốn cho họ vào xem và  mua hàng của mình trên eBay mình phải làm sao ạ?
Cám ơn thầy.

Regards,
Ty 

đáp:

Dễ lắm. 
Con vào My eBay>Alerts & To Do's>Block bidders>enter the member's user ID and click Submit
Con có thể block up to 5000 User IDs.

Thầy,

Mua Đi Bán Lại? 
Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày


No comments:

Post a Comment