Leaderboard

Thursday, April 30, 2015

Yêu cầu Feedback tốt được không?

Thưa thầy,

Thầy cho em hỏi: em mới mua 1 món hàng trên ebay. Giờ em muốn có được feedback từ seller. Vậy em phải làm thế nào?
Có cách nào để biết được mail của seller mà ko không thông qua mail cua ebay ko ah?
Liệu có thể yêu cầu seller đặt feedback tốt thông qua mail của ebay ko? Như vậy có phạm luật không?

Em cảm ơn thầy.

Regards,
DUNG BUI


Đáp:

1. Thường thì sau khi buyer made payment, seller sẽ leave feedback cho buyer ngay lâp tức. Tuy nhiên, đôi khi seller đợi feedback của buyer rồi mới leave feedback cho chắc ăn (điều này không phù hợp nhưng không bị bắt buộc). Nếu em đã made payment mà chưa nhận feedback, em có thể email cho seller để nhắc nhỡ. Ngoài ra, seller không thể leave negative feedback cho buyer.
2. Có cách nhận được email của seller không qua eBay, nhưng đây là sai quy định, thầy không thể giúp em được.
3. Leave feedback là tùy theo quá trình mua bán, seller hay buyer không thể đặt yêu cầu, sẽ phạm quy định. Nhất là dùng negative feedback để hù dọa, trường hợp này, em có thể report cho eBay (bất kể là buyer hay seller).

Thầy,

Wednesday, April 29, 2015

Seller có bị lỗ không?

Thưa thầy, thầy cho em hỏi: "Tại sao nhiều sản phẩm để giá 0.01 bảng mà vẫn free shipping? vậy lãi ở đâu?"

Em cảm ơn thầy

Regards,
Dung Bùi


Đáp:

Nhiều món hàng để giá thấp và free shipping cho auction style (đấu giá) có thể bị lỗ nếu hàng bán giá thấp. Tuy nhiên, sellers đế giá thấp vì nhiều lý do:

* Món hàng là đồ collections, có giá trị, và sellers có kinh nghiệm để biết rằng cuối cùng giá sẽ rất cao. Vì nhiều buyers sẽ vào để đấu giá.
* Sellers để giá thấp vì muốn các buyers vào đấu và sẽ vào mua thêm đồ ở trong "sellers store". Đôi khi sellers sẽ bị lỗ nhưng vẫn chấp nhận.
* Một số trường hợp rất ít (có thể không có) là hàng copy (trường hợp này sẽ bị eBay lấy ra sớm hay muộn, và sellers này sẽ bị đóng account vĩnh viễn).

Từ đó, rút ra kinh nghiệm là buyers nên mua đồ đấu giá, nhiều khi mua rất rẽ, điều duy nhất là phải xem sellers có điểm feedback cao (100 điểm trở lên) và tỷ lệ % cao (98%-100%).

Chúc em thành công,
Thầy,