Leaderboard

Monday, September 16, 2013

Cách xóa đi một feedback nhầm lẫn?

Click Here

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

Click Here

***

"Xin hỏi:
Vì lý do nào đó, một feedback đã bị nhầm lẫn, làm cách nào để xóa nó đi và làm lại một feeedback khác?

Cảm ơn Thầy" Johnng-2013

Đáp:
Trước tiên, phải xác định cần xóa đi một feedback của người mua hay người bán đã bị nhầm lẫn?
Sau đó, tùy trường hợp mà có những biện pháp khác nhau.

Ví dụ:

1. Yêu cầu người mua thay đổi phản hồi của họ 
(Ask a buyer to change the Feedback they left for you)

Bạn sẽ:

Gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi

2. Xin eBay loại bỏ phản hồi do vi phạm Thông tin phản hồi
(Ask eBay to remove Feedback due to a Feedback violation)

Bạn sẽ:

Báo cáo phản hồi cho eBay

3Nếu bạn là một người mua và bạn muốn thay đổi phản hồi tiêu cực hoặc trung tính bạn để lại cho người bán.
(If you're a buyer and you want to change negative or neutral Feedback you left for a seller)

Bạn sẽ:

 Yêu cầu người bán của bạn đệ nạp một yêu cầu (request) sửa đổi phản hồi (Feedback revision).
(ask your seller to request Feedback revision)

Để biết thêm các trường hợp khác, hãy đón xem topic cũng trên trang web này:

"Thông tin phản hồi (Feedback) có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ không?"
trong vòng 3 ngày sắp tới.

Cám ơn câu hỏi của anh

Click Here

No comments:

Post a Comment