Leaderboard

Saturday, May 16, 2015

eBay lấy lệ phí 2 lần?

Chào thầy.
Tại sao eBay trừ tiền thuế em 2 lần?
Lần 1 khi người mua thanh toán cho em thì eBay trừ 1 lần.
Lần 2 là tới tháng eBay cộng tổng khoản thu em bán trừ tiếp thêm lần nữa.
Em nhờ thầy giải thích dùm.

Have good day

Đáp:

Đây không phải thuế mà là tiền lệ phí (fee).
* Lần 1 là tiền PayPal fee (lệ phí PayPal khi nhận tiền cho em)
* Lần 2 là lệ phí eBay, tiền commission khi em bán hàng trên hệ thống này.
Hai lệ phí khác nhau.

Thầy,