Leaderboard

Thursday, September 12, 2013

Xử dụng "DESCRIPTION" của người khác?

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

Click Here

***

"Thưa Thầy,
Những "description" của sellers trên eBay là tài sản riêng của các sellers đó hay là tài sản chung của eBay mà các sellers khác có thể sử dụng?
Khi list hàng, seller có thể sử dụng description của nhà sản xuất trong manual, hay user's guide của họ không?  
Mong được Thầy giải đáp.
Cảm ơn Thầy."                       Trọng, San Jose, CA

Đáp:

Trên nguyên tắc, anh không thể xử dụng bất cứ "description" của seller nào nếu không có sự đồng ý của người đó. Nhất là hình ảnh của họ. Sản phẩm lên list của anh có thể bị gỡ xuống (removed) bởi eBay kèm theo một lời cảnh cảo, nếu tái phạm, account của anh có thể bị đóng tạm thời hoặc vĩnh viễn. 
Tuy nhiên, nếu anh mua hàng của một seller nào đó và muốn bán lại, anh có thể hỏi ý kiến của người đó, nếu họ đồng ý, anh có thể xử dụng "description" và kể cả hình ảnh (thường thì OK). Nếu seller đó đồng ý, họ sẽ không "report the item" cho eBay.
Có một số sellers quen biết đã hỏi ý kiến của tôi để xử dụng những hình ảnh của tôi, tôi đã đồng ý và không có vấn đề gì trở ngại với eBay.

Seller có thể xử dụng description của nhà sản xuất trong user's guide hoặc manual của sản phẩm đó, nhưng với những chi tiết kỹ thuật (không thể thay đổi) mà thôi. Ví dụ: kích cở, mầu sắc, nguyên vật liệu chế tạo, trọng lượng hay chất lượng sản phẩm cũng như xuất xứ của nó. Hình ảnh thì tự anh phải tạo ra cho mình.

Vấn đề trên nằm trong chính sách bắt buộc và rất nhạy cảm của eBay. Anh nên cẩn thận.

Chúc anh thành công.

Click Here

No comments:

Post a Comment