Leaderboard

Saturday, September 7, 2013

Làm sao lấy hình từ Catalog qua eBay listing?

Click Here


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


***

"Xin hỏi, làm sao lấy hình từ Catalog qua eBay listing?"
Tôi là member của một công ty bán hàng online, tôi muốn lấy một số hình ảnh từ catalog qua eBay để bán, xin cho biết tôi phải làm sao?  Kenny, Westminster

Đáp:

Có 2 điều bạn cần lưu ý:

1. Theo quy định của eBay, các sellers không được lấy hình ảnh của bất cứ ai để lên list nếu không có sự đồng ý của sở hữu chủ. Bạn có thể tham khảo thêm ở bài "Quyền Sở Hửu Trí Tuệ (Chương Trình VeRO)" của chúng tôi.
2. Nếu bạn là member và được sự chấp thuận của chủ bản quyền, bạn nên xin "the original files" để copy. Vì những hình ảnh có trên "catalog online" có số pixel rất nhỏ (PPI, pixels per inche), in ra không đẹp và sẽ không đáp ứng được yêu cầu của eBay (chiều dài tối thiểu của hình là 500 pixels, tốt nhất là 1,600 pixels).

Chúc bạn thành công

Click Here

No comments:

Post a Comment