Leaderboard

Tuesday, June 2, 2015

Lệ phí eBay?

Chào Chú! 

Cháu bán hàng trên ebay tổng cộng 2 đơn hàng là 169$ và Final Value Fee là 16.9$. 

Do có chút vấn đề nên đã cancel 1 đơn hàng là 78$ và Final Value Fee trừ đi 7.8$ còn lại 9.10$. 

Vài ngày sau cháu đã thanh toán tiền phí 9.10$ đó. 

Hôm nay paypal thông báo gửi cháu receipt tự động trừ đi thêm 16.9$ nữa với nội dung : PayPal payment--Automatic monthly billing--Thank you.

Chú có thể giải thích cho cháu rõ li do, và hướng dẫn hủy bỏ thanh toán tự động fee của ebay và làm thế nào để nhận lại số tiền 16.9$ từ paypal

Thank Chú

Vấn đề là cháu có sự hiểu lầm.
1. Ngay sau khi nhận tiền, PayPal sẽ trừ ngay lập tức tiền lệ phí gọi là PayPal fee, khoãng 4%.
2. Cuối tháng, cháu nhận được invoice, để là "PayPal payment--Automatic monthly billing", cái này không phải là PayPal fee, mà là eBay fee, tức là lệ phí phải trả cho eBay, khoãng 10%.
Tất cả cộng lại khoãng 15% trên số tiền cháu nhận được từ PayPal qua bán hàng trên eBay. Số tiền này là tổng công final value sale của món hàng + shipping fee.

Xem lại nhé.
Chú


3 comments: